مشخصات مسیر آموزشی

به Substance Designer و Substance Painter مسلط شوید

 

Substance Designer و Substance Painter دو نرم افزار پیشرو در زمینه تکسچرینگ سه بعدی در جهان هستند. در این مسیر یادگیری از لیندا، دانش مورد نیاز برای ساخت متریال در سابستنس دیزاینر و نقاشی سه بعدی در سابستنس پینتر را کسب خواهید کرد.

  • بررسی ویژگی های اساسی Substance Designer و Substance Painter
  • مهارت های خود را از طریق دوره های مبتنی بر پروژه تمرین کنید
  • توسعه ورک فلوی بهبود یافته با انجین های ریل تایم یونیتی و آنریل

 

 


 

Joel Bradley

Joel Bradley

Wes McDermott

Wes McDermott

Adam Crespi

Adam Crespi

Scott Pagano

Scott Pagano

لیست دوره ها : به ترتیب گذاشته شده اند